Eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dit betekent dat u in 2020 de eerste 385 euro aan zorgkosten uit het basispakket zelf betaalt. De overheid heeft dat bedrag bepaald. De kosten van een bezoek aan de huisarts, huisartsenpost, verloskundige zorg, kraamzorg en wijkverpleging en orgaandonatie (nacontroles en reiskosten) tellen niet mee voor het eigen risico.

U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Het verplichte eigen risico kunt u ophogen met €100, €200, €300, €400 en €500. U krijgt daarvoor van uw zorgverzekeraar een korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering.

Gaat u voor een zorgvraag naar het ziekenhuis en u heeft uw eigen risico nog niet aangesproken? Dan betaalt u de eerste kosten zelf: minimaal 385 euro en maximaal 885 euro. Duurt het ziekenhuistraject langer dan een jaar? Dan betaalt u ook in het volgende jaar uw eigen risico.

Vragen over eigen risico
Hieronder vindt u veel gestelde vragen over het eigen risico.

Wat gebeurt er met mijn eigen risico als ik een eigen bijdrage betaal voor zorg?

Dit is het beste met een rekenvoorbeeld uit te leggen:

Stel de rekening voor ziekenvervoer bedraagt €1000. U moet hiervoor €90 per kalenderjaar aan eigen bijdrage betalen. Dan blijft over €1000 – €90 = €910. De zorgverzekeraar kijkt vervolgens naar uw eigen risico. Als u dat jaar nog een eigen risico (€385) heeft openstaan, dan gaat dit bedrag van de rekening af. Hiermee wordt €910 – €385 = €525 door de zorgverzekering vergoed. U betaalt zelf €90 + €385 = €475.

Als u in dat jaar al €385 heeft betaald aan eigen risico wegens gebruik van andere zorg, dan vergoedt uw zorgverzekeraar het volgende: €1000 (ziekenvervoer) – €90 (eigen bijdrage) = €910. U betaalt dan zelf alleen de eigen bijdrage van €90.

Eventuele kosten die u maakt voor zorg die niet uit het basispakket vergoed wordt, worden niet van uw eigen risico afgetrokken. Deze kosten betaalt u volledig zelf.

Wat is het verschil tussen verplicht en vrijwillig eigen risico?

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent in 2019 dat u de eerste €385 van zorgkosten uit het basispakket zelf betaalt. De overheid heeft dat bedrag bepaald. De kosten van onder andere een bezoek aan de huisarts, huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg en wijkverpleging tellen niet mee voor het eigen risico.

U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Het verplichte eigen risico kunt u ophogen met €100, €200, €300, €400 en €500. U krijgt daarvoor van uw zorgverzekeraar een korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering.

Geldt het eigen risico voor de huisartsenpost en de spoedeisende hulp?

Voor een bezoek aan de huisarts of de huisartsenpost geldt géén eigen risico. Voor een bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis wel.

Als u zorg nodig heeft, neem dan altijd eerst contact op met uw huisarts of (in de avonduren) met de huisartsenpost. Als het nodig is, verwijst de huisarts door naar het ziekenhuis. Alleen als er sprake is van een levensbedreigende situatie, kunt u direct naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis.

Zie ook: Wordt ambulancevervoer vergoed?

Hoe weet ik wat er nog over is van mijn eigen risico?

Uw zorgverzekeraar informeert u hierover via het vergoedingenoverzicht dat u toegestuurd krijgt per post, of via de ‘mijn omgeving’ op de website van de zorgverzekeraar.

Mijn behandeling begint in het ene jaar en eindigt in het volgende jaar. Wat betekent dit voor mijn eigen risico?

De startdatum van de behandeling bepaalt in welk jaar het eigen risico wordt aangesproken. Bijvoorbeeld: uw behandeling start in december 2019 en uw behandeling stopt in februari 2020. U ontvangt in 2020 bericht dat uw zorgnota is betaald door de zorgverzekeraar. Er vindt dan een verrekening plaats met het (openstaande) eigen risico van 2019.

Behandeling langer dan 90 dagen

Bij de start van een behandeling wordt een dbc-zorgproduct geopend (Wat is een DBC). De looptijd van deze eerste DBC is 90 dagen. Na afloop van de dbc stuurt het ziekenhuis een zorgnota naar uw zorgverzekeraar. Er vindt dan verrekening plaats met het (openstaand) eigen risico.
Blijft u na 90 dagen nog onder behandeling? Dan wordt er een vervolg-DBC geopend (van max. 120 dagen). Na afloop van deze vervolg-DBC stuurt het ziekenhuis opnieuw een zorgnota naar uw zorgverzekeraar. Er vindt dan opnieuw verrekening plaats met het (openstaand) eigen risico. De startdatum van iedere vervolg-DBC bepaalt dan over welk jaar het risico wordt aangesproken.

Kijk voor een rekenvoorbeeld op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Hierin staat uitgelegd over welk jaar het eigen risico wordt verrekend als u langere tijd onder behandeling bent.

Andere zorg

Dit geldt voor een behandeling in het ziekenhuis. Voor andere zorg uit de basisverzekering waarvoor een eigen risico geldt, gaat het anders. Het gaat dan bijvoorbeeld om fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering. Bij deze soorten zorg wordt het eigen risico verrekend met het jaar waarin de behandelingen plaatsvinden. Dus behandelingen in deze categorie die in 2019 plaatsvinden, vallen onder het eigen risico van 2019 en behandelingen in 2020 worden verrekend met het eigen risico van 2020.