Inhoud van de zorgnota

Voor behandelingen in het ziekenhuis of zelfstandige kliniek ontvangt u een zorgnota waarop verschillende gegevens staan. Deze nota is te zien in de ‘mijn omgeving’ op de website van uw zorgverzekeraar.

Vragen over de inhoud van zorgnota
Hieronder vindt u veel gestelde vragen over de inhoud van de zorgnota.

Wat betekenen de begrippen en codes die op de nota staan?

Hier vindt u de belangrijkste begrippen en codes:

DBC-zorgproduct

Als u in behandeling bent in het ziekenhuis, rekent het ziekenhuis niet elke scan, injectie of zorghandeling afzonderlijk met u af. Het betalen van uw ziekenhuiszorg gebeurt via zogenoemde DBC-zorgproducten.

DBC-zorgproducten zijn een verzameling van zorghandelingen die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld een gebroken arm. De prijs voor het  DBC-zorgproduct ‘gebroken arm’ is een gemiddelde van alle kosten die normaal gesproken bij een gebroken arm gemaakt worden.

Wat wel van belang is, is de zwaarte van de behandeling. Zo maakt het uit of de patiënt overnacht in het ziekenhuis, of dat hij meteen naar huis kan. Of dat de patiënt een operatie ondergaat of niet. Ook het aantal bezoeken aan de medisch specialist kan een rol spelen.

Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit staat een animatie waarin de werking van een DBC-zorgproduct helder wordt uitgelegd.

Startdatum / begindatum

De begindatum van een DBC-product is de datum waarop het DBC-zorgproduct wordt gestart. Dit is doorgaans bij het eerste contact van een patiënt met het ziekenhuis. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om laboratoriumonderzoek, een röntgenfoto, een operatieve ingreep, een consult of een verpleegdag.

Einddatum

De datum waarop een DBC-zorgproduct eindigt, wordt bepaald door vaste regels. Deze datum wijkt meestal af van de datum waarop het laatste patiëntcontact met het ziekenhuis was.

Aantal zorgactiviteiten

Het aantal keer dat de betreffende zorgactiviteit is uitgevoerd. Bijvoorbeeld ‘2’ als u twee keer voor een consult op de polikliniek bent geweest of ‘5’ als u vijf dagen in het ziekenhuis heeft gelegen.

Zorgactiviteit

Zorgactiviteiten zijn alle activiteiten die door de medisch specialist en ondersteunend personeel zijn uitgevoerd. Het kan gaan om onderzoek of behandeling. Hieronder vallen onder andere consulten, (laboratorium)onderzoeken, operaties of verblijfdagen op een verpleegafdeling.

Uitvoerdatum zorgactiviteit(en)

Datum waarop de zorgactiviteit(en) plaatsvond(en).

Consumentenomschrijving bij het DBC-zorgproduct

De consumentenomschrijving beschrijft in duidelijke taal het DBC-zorgproduct, dus de combinatie van diagnose en behandelingen.

Declaratiecode

De declaratiecode is een zescijferige code die aangeeft welke behandeling (DBC-zorgproduct) u heeft gehad en of deze wel of niet wordt vergoed door de basisverzekering. In de ‘mijn omgeving’ op de website van uw zorgverzekeraar staat of het DBC-zorgproduct wordt vergoed door de basisverzekering of niet.

De eerste twee cijfers van de declaratiecode geven weer of de zorg onder de basisverzekering valt, en of er sprake is van een wettelijk tarief of een tarief waar ziekenhuis en verzekeraar over onderhandeld hebben.

Mogelijke codes:
14    Zorg uit de basisverzekering, vast wettelijk tarief
15    Zorg uit de basisverzekering, onderhandeld tarief
16    Zorg buiten de basisverzekering, vast tarief
17    Zorg buiten de basisverzekering, onderhandeld tarief

Heeft u hierover vragen, dan kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Klopt het tarief op de nota?

Als u dit wilt weten, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Die kan toelichten welke prijs hij heeft afgesproken met het ziekenhuis of welk vast of maximumtarief er geldt voor de behandeling.

Er staat een andere startdatum van het DBC-zorgproduct op mijn zorgnota dan de datum van mijn eerste consult. Hoe kan dat?

De startdatum van het DBC-zorgproduct is de datum van de eerste zorgactiviteit die heeft plaatsgevonden. Die kan zijn geweest vóór het eerste consult in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld een laboratoriumonderzoek van uw bloed dat eerder werd afgenomen.

De startdatum van een vervolg DBC-zorgproduct is daarentegen niet de datum waarop de eerste vervolg zorgactiviteit heeft plaatsgevonden. De startdatum van een vervolg DBC-zorgproduct is de datum die aansluit op de voorafgaande DBC. DBC en vervolg DBC sluiten dus wat betreft datum altijd op elkaar aan.

Ik ben heel kort bij de specialist geweest en dat kost meer dan bijv. 200 euro, hoe kan dat?

De kosten van een behandeling, een zogenaamd DBC-zorgproduct, zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten van die behandeling. Het is dus geen optelsom van de kosten voor de activiteiten, maar gebaseerd op de gemiddelde kosten die gemaakt worden bij het behandelen van een patiënt. Ook kosten voor huisvesting, apparatuur en facilitaire zaken, zijn in die gemiddelde kosten meegenomen.

DBC-zorgproducten zijn een soort zorgpakketten die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld een gebroken arm. De prijs voor dit DBC-zorgproduct is een gemiddelde van alle kosten bij een dergelijke breuk. Het maakt daarbij dus niet uit of er één of vijf foto’s zijn gemaakt.

Als er in de ervaring van de patiënt weinig in het ziekenhuis is gebeurd, kan de zorgnota toch nog als hoog overkomen. Ook het omgekeerde kan zich voordoen; een behandeling is in werkelijkheid vele malen duurder dan de kosten die op de rekening staan.

Waarom moet ik betalen terwijl er niets is gevonden?

U betaalt voor het onderzoek of de behandelingen die u heeft ondergaan naar aanleiding van uw gezondheidsklachten. U betaalt niet voor de uitkomst. Helaas is er in de zorg nooit een garantie op een bepaalde uitkomst. Een arts zal altijd de vervolgstappen voorstellen die hem het beste lijken.

Ik denk dat er fouten in de zorgnota staan. Wat kan ik doen?

U kunt contact opnemen met de zorgverzekeraar om meer informatie over deze nota op te vragen. De zorgverzekeraar kan dan een nadere toelichting geven en de mogelijke fouten onderzoeken.

Controleert de zorgverzekeraar de rekeningen van het ziekenhuis?

De zorgverzekeraar controleert alle declaraties, dus ook die van het ziekenhuis. Een zorgverzekeraar kijkt of de declaratie voldoet aan wet- en regelgeving, of het juiste tarief is gedeclareerd, of de zorgverlener bevoegd is en dergelijke.

Kan het ziekenhuis mij een specificatie toesturen van de factuur die naar mijn zorgverzekeraar is gegaan?

In bijna alle gevallen is de afspraak dat zorgaanbieders de rekening digitaal sturen naar de zorgverzekeraars. Die digitale factuur moet voldoen aan bepaalde regelgeving. De zorgverzekeraar beschikt dus over alle informatie en moet die aan haar klanten tonen. De zorgverzekeraar plaatst de zorgnota in de persoonlijke digitale ‘mijn omgeving’ op hun website.

Wat is er veranderd aan de zorgnota?

Voor alle behandelingen in ziekenhuizen of zelfstandige klinieken krijgen patiënten een duidelijke zorgnota van hun zorgverzekeraar. Deze zorgnota krijgen patiënten in de meeste gevallen in de digitale ‘mijn omgeving’ op de website van hun zorgverzekeraar, of desgewenst op papier. De duidelijke zorgnota helpt bij het verhogen van kostenbewustzijn van patiënten en het tegengaan van onjuiste declaraties.