Zorgverzekering

De zorg is in Nederland goed geregeld. In ons land regelt de wet dat alle inwoners goede medische basiszorg ontvangen als dat nodig is. Iedereen kan bijvoorbeeld snel terecht bij een huisarts of het ziekenhuis als dat nodig is. U bent dus altijd verzekerd van zorg. Maar hoe zit het zorgstelsel in elkaar, en hoe kunt u zich verzekeren?
Vragen over de zorgverzekering
Hieronder vindt u veel gestelde vragen over het zorgstelsel en de zorgverzekering.

Hoe werkt het zorgstelsel?

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren voor kosten die niet in het basispakket zitten. U kunt jaarlijks overstappen naar een andere verzekeraar of verzekeringspolis. Hierdoor worden zorgverzekeraars geprikkeld om voor u kwalitatief hoge en betaalbare zorg in te kopen bij ziekenhuizen en u op een klantvriendelijke wijze te behandelen.

Wat is de rol van de zorgverzekeraar?

Zorgverzekeraars hebben een belangrijke taak in het stelsel en worden geacht te zorgen voor kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden. Zorgverzekeraars hebben doorgaans veel informatie beschikbaar op basis waarvan zij kunnen bepalen welke zorgaanbieders de beste zorg leveren. De zorgverzekeraar kan u adviseren bij het maken van een keuze voor een ziekenhuis. Ook kan de zorgverzekeraar een bemiddelende rol spelen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een wachtlijst. Dit staat vermeld op de website van uw zorgverzekeraar. Daarnaast kunt u bij uw  zorgverzekeraar terecht voor uitleg over uw nota. Wij raden aan om altijd een zorgpremie vergelijker te gebruiken bij dit soort belangrijke keuzes.

Wat is de rol van de ziekenhuizen?

Ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede, doelmatige en gepaste zorg aan patiënten. Zij moeten hierover duidelijk zijn naar patiënten, zorgverzekeraars en overheid. Ziekenhuizen zijn continu bezig de kwaliteit, veiligheid en innovatiekracht van de zorg steeds op een hoger niveau te brengen.

Wat houdt de basisverzekering in?

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering hebben. De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De Rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit. Zorgverzekeraars moeten iedereen voor een basisverzekering accepteren. U ben niet verplicht om een aanvullende verzekering af te sluiten. U bent ook niet verplicht het basispakket en de aanvullende verzekering bij dezelfde zorgverzekeraar af te sluiten.

Wat is een aanvullende verzekering?

Niet alle zorg wordt gedekt door de basisverzekering. Daarom kunt u een aanvullende verzekering afsluiten, bijvoorbeeld voor vergoeding van fysiotherapie of de tandarts. Dit is niet verplicht. Zorgverzekeraars hebben geen acceptatieplicht voor de aanvullende verzekering en kunnen u dus weigeren als klant. Of de zorgverzekeraar kan vragen stellen over uw gezondheid voordat hij u accepteert. Dat is bij de basisverzekering niet het geval: zorgverzekeraars mogen niemand weigeren voor de basisverzekering.

Wat is een naturapolis?

Bij een naturapolis heeft u recht op zorg. U maakt in beginsel gebruik  van de zorgaanbieders waar uw naturazorgverzekeraar een contract mee heeft. Uw zorgverzekeraar betaalt de rekeningen rechtstreeks aan de zorgaanbieder. U kunt ook naar een zorgaanbieder waarmee de zorgverzekeraar geen contract heeft. De vergoeding kan dan lager zijn. Raadpleeg uw polis of informeer vooraf bij uw verzekeraar.

Wat is een restitutiepolis?

Bij een restitutiepolis heeft u recht op een vergoeding van zorg. U kiest zelf naar welke zorgaanbieder u toe gaat. U betaalt in principe de kosten eerst zelf en stuurt de rekening naar uw zorgverzekeraar. Er zijn ook restitutiezorgverzekeraars die betaalafspraken hebben gemaakt met zorgaanbieders, waardoor u niet eerst zelf de rekening hoeft te betalen. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeringspolis.

Wat is een combinatiepolis?

Bij een combinatiepolis heeft u in bepaalde gevallen recht op zorg (zie bij naturapolis) en in andere gevallen recht op een vergoeding van zorg (zie bij restitutiepolis). In uw zorgverzekeringspolis staat dit exact omschreven.

Wat is een budgetpolis?

Een naturapolis waarbij de verzekeraar een beperkt aantal zorgaanbieders heeft gecontracteerd. Voor zorgaanbieders waarmee geen contract is afgesloten, geldt dikwijls een lagere vergoeding. Ook kan het zijn dat u voor bepaalde medisch specialistische behandelingen bij een beperkt aantal ziekenhuizen terecht kan. Neem voor meer informatie over uw vergoeding contact op met uw zorgverzekeraar. Spoedzorg wordt altijd wel vergoed.

Kan ik naar ieder ziekenhuis gaan?

Ja, u heeft de vrijheid om naar ieder ziekenhuis te gaan. Maar dan is niet zeker of de kosten van uw behandeling volledig vergoed worden. Dit is afhankelijk van welke polis u heeft gekozen binnen uw zorgverzekering. Raadpleeg voorafgaand aan het ziekenhuisbezoek de website van uw zorgverzekeraar of neem contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan of uw polis de kosten vergoedt.

Wat als ik niet verzekerd ben?

U bent verplicht een basisverzekering af te sluiten. De Rijksoverheid spoort mensen zonder zorgverzekering op. Als zij na een eerste waarschuwing en vervolgens twee boetes nog steeds niet verzekerd zijn, sluit het Zorginstituut Nederland een zorgverzekering voor ze af. De premie van deze verzekering wordt ingehouden op het loon, de uitkering of een andere bron van inkomsten.

Welke premies betaal ik voor de zorgverzekering?

Voor uw zorgverzekering betaalt u verschillende soorten premies. U betaalt een vast bedrag voor de basisverzekering aan de zorgverzekeraar: de nominale premie. En u betaalt via de belasting een inkomensafhankelijke bijdrage voor het basispakket. Zorg ervoor dat u altijd een deskundige partij inschakeld om je zorgverzekering te vergelijken. Als u in loondienst bent, ontvangt u hiervoor een compensatie van uw werkgever. Als u een aanvullende verzekering heeft, betaalt u daar ook nog premie voor aan uw zorgverzekeraar.