incontinentie (2)

Zo zit het met de vergoedingen voor incontinentiemateriaal

Nederland heeft een behoorlijke reputatie als het gaat om de vergoeding van zorgkosten vanuit de basisverzekering. Lang niet iedereen zal het wellicht met deze stelling eens zijn, omdat individuele gevallen soms voor schrijnende situaties zorgen, maar vaak betreft het dan speciale behandelingen of medicijnen die niet zo gangbaar zijn. Voor veel elementaire zaken, zoals incontinentiemateriaal, is het bij ons allemaal een stuk beter geregeld dan in veel andere landen. Maar toch zijn er wel wat zaken om rekening mee te houden

Basisverzekering en eigen risico

In Nederland wordt incontinentiemateriaal vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Een eigen bijdrage is daarbij niet van toepassing. Echter, iedereen heeft jaarlijks een eigen risico op de totale zorgkosten. Zolang dat eigen risico nog niet verbruikt is, zul je alsnog moeten betalen. Zodra dat bedrag geheel besteed is, is het voor de rest van het jaar gratis. Houd er wel rekening mee dat voor het gebruik van bijvoorbeeld TENA lady wel een maximumvergoeding geldt. Die is meestal toereikend, maar als je meer producten wilt aanschaffen dan vergoed worden, zul je die zelf moeten bekostigen

Vrije merkkeuze

In principe mag je zelf bepalen welk type incontinentiemateriaal je aanschaft. Let hierbij echter wel goed op dat dit altijd in overeenstemming gebeurt met je zorgverzekeraar. Die kan je namelijk – afhankelijk van het type zorgverzekering dat je afgesloten hebt – verplichten om je producten bij een bepaalde aanbieder in te kopen. Dit houdt verband met contractuele afspraken tussen de leveranciers en de zorgverzekeraars. Op basis van die contracten kunnen ze de producten tegen een zo scherp mogelijke prijs inkopen. Maar ben je gebruiker van TENA men en wil je specifiek dat merk inkopen? Check dan even goed of de betreffende leverancier dit merk ook voert

Verwijzing van je arts

Een vereiste voor het vergoeden van incontinentiemateriaal is dat je beschikt over een verwijzing hiervoor van je huisarts of andere behandelend arts. Ook een verklaring van de huisarts-assistent of van een incontinentieverpleegkundige volstaat over het algemeen wel. Dit staat meestal duidelijk beschreven in de polisvoorwaarden van je zorgverzekering. Het is verstandig om deze kleine lettertjes altijd goed door te nemen voordat je overgaat tot aankoop van producten. Zo weet je in elk geval zeker dat alles goed geregeld is en je niet achteraf zelf voor hoge kosten komt te staan. Overigens wordt incontinentiemateriaal doorgaans niet vergoed wanneer de incontinentie van tijdelijke aard is.