Vergoeding van zorg

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling worden vergoed. Komt u er niet helemaal uit of is het onduidelijk met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft? Neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Vragen over vergoedingen
Hieronder vindt u veel gestelde vragen over de vergoeding van zorg.

Welke zorg wordt in 2019 vergoed via het basispakket?

Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt onder meer veelgebruikte geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen, verblijf in het ziekenhuis, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en wijkverpleging. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt welke zorgkosten via de basisverzekering verzekerd zijn. De inhoud van de basisverzekering is voor alle verzekerden en zorgverzekeraars gelijk.

In de polisvoorwaarden kunnen zorgverzekeraars voorwaarden stellen voor de vergoeding van de zorg uit het basispakket. Als u twijfelt of vragen heeft over de vergoeding van de zorg kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Wat zijn eigen bijdragen of eigen betalingen?

Voor sommige behandelingen of hulpmiddelen uit de basisverzekering heeft de overheid een wettelijke eigen bijdrage of een maximum vergoeding vastgesteld. U moet dan zelf een deel van de rekening betalen.

Eigen betalingen of eigen bijdragen kennen de volgende vormen:

  1. De zorg wordt vergoed uit het basispakket, maar een gedeelte betaalt u zelf per jaar, bijvoorbeeld bij ziekenvervoer.
  2. De zorg wordt vergoed uit het basispakket, maar een percentage betaalt u zelf per keer, bijvoorbeeld bij hoortoestellen.
  3. De zorg wordt vergoed uit het basispakket tot een bepaald maximum per keer, bijvoorbeeld bij diverse hulpmiddelen. De rest betaalt u zelf.

De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage. Deze moet u ook betalen als u het verplicht eigen risico al hebt betaald.

Zie ook: Wat gebeurt er met mijn eigen risico als ik een eigen bijdrage betaal voor de zorg?

Vergoedt de zorgverzekeraar mijn behandeling bij alle ziekenhuizen?

De vergoeding hangt af van verschillende factoren. Onder andere of uw behandeling verzekerde zorg is. Het is ook afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Als u een naturapolis heeft afgesloten en uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis, wordt niet altijd alles vergoed. Heeft u een restitutiepolis afgesloten dan wordt uw behandeling bij alle ziekenhuizen vergoed. Kijk voorafgaand aan een behandeling altijd even op de website van uw zorgverzekeraar of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Zie ook: Wat is een naturapolis?

Zie ook: Wat is een restitutiepolis?

Wordt een second opinion vergoed?

U heeft recht op een second opinion conform uw polisvoorwaarden, mits u een geldige verwijzing heeft.

Worden mijn medicijnen vergoed?

De medicijnen die uw specialist of huisarts voorschrijft, krijgt u meestal vergoed uit de basisverzekering. Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor uw medicijn. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn volledig vergoedt. Medicijnen die zijn opgenomen in de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen krijgt u meestal niet vergoed vanuit de basisverzekering. Bij sommige zorgverzekeraars kunt u zich hiervoor aanvullend verzekeren. U krijgt deze middelen wel vergoed als er geen alternatief medicijn beschikbaar is.

Worden verbandmiddelen vergoed?

U kunt verbandmiddelen vergoed krijgen uit het basispakket, als u ze nodig heeft voor langdurige behandeling bij een ernstige aandoening.

Wordt ambulancevervoer vergoed?

Vervoer met een ambulance wordt vergoed uit de basisverzekering, waarbij u wel het eigen risico betaalt. Ambulancevervoer moet dan wel medisch noodzakelijk zijn. Als 112 wordt gebeld, bepalen de medewerkers van de meldkamer of een ambulance nodig is.

Als u door uw ziekte alleen maar liggend vervoerd mag worden, mag u in de meeste gevallen ook vervoerd worden door een ambulance. Bijvoorbeeld voor vervoer naar een afspraak in het ziekenhuis. Dan kan uw huisarts of uw medisch specialist een ambulance bestellen. Dit vervoer wordt vergoed uit de basisverzekering, waarbij u wel het eigen risico betaalt. Raadpleeg de zorgverzekeraar voor de eventuele voorwaarden.

Wordt chronische zorg vergoed?

Zorg voor patiƫnten met een chronische ziekte, bijvoorbeeld diabetes, COPD (longziekte) en hartfalen, wordt vergoed uit de basisverzekering. Wordt u behandeld in het ziekenhuis, dan betaalt u wel het eigen risico. Wordt u behandeld door uw huisarts, dan wordt uw eigen risico niet aangesproken.

Als u langdurig behandeld wordt in het ziekenhuis, wordt er een dbc geopend die na 120 dagen wordt gesloten. Daarna wordt een vervolg-DBC geopend, die ook weer maximaal 120 dagen open kan staan. Onder een DBC vallen allerlei behandelingen en consulten die u dat jaar hebt gehad. Na afloop van een DBC ontvangt u hiervan de zorgnota in de digitale ‘mijn omgeving’ van de website van uw zorgverzekeraar.

Zie ook: Wat is een DBC?

Zie ook: Mijn behandeling begint in het ene jaar en eindigt in het volgende jaar. Wat betekent dit voor mijn eigen risico?

Hoe zit het met vergoeding van niet-medisch noodzakelijke zorg?

Niet-medisch noodzakelijke zorg komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Voorbeelden van niet-medisch noodzakelijk zorg zijn cosmetische (plastische) chirurgie en sterilisatie. Deze zorg moet u zelf betalen, tenzij u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Echter, niet iedere aanvullende verzekering vergoedt deze zorg. Dat hangt af van de manier waarop u aanvullend verzekerd bent.

Als u precies wilt weten welke zorg wordt vergoed en welke niet, dan adviseren wij u om de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering na te kijken of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.