Zorgnota ontvangen

Ben u voor diagnose of behandeling in het ziekenhuis geweest? Dan stuurt het ziekenhuis de rekening voor de geleverde zorg meestal rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Vragen over uw zorgnota

Hieronder vindt u veel gestelde vragen over de  ontvangst en afhandeling van de zorgnota.

Waar kan ik mijn zorgnota bekijken?

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor geleverde zorg meestal rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Heeft u een restitutiepolis, dan betaalt u in sommige gevallen de kosten eerst zelf en kunt u ze later declareren bij uw zorgverzekeraar.

Zodra uw verzekeraar kosten voor behandeling aan het ziekenhuis heeft vergoed, is de nota voor u te zien in uw ‘mijn omgeving’. De ‘mijn omgeving’ is uw persoonlijke pagina op de website van uw zorgverzekeraar, waar u kunt zien welke bedragen de zorgverzekeraar voor u heeft uitgekeerd aan zorgaanbieders, zoals het ziekenhuis.

Waarom krijg ik de zorgnota digitaal en niet op papier thuisgestuurd?

Bij de meeste zorgverzekeraars kunt u ervoor kiezen om uw post digitaal te ontvangen, per briefpost of beide. Informeer daarvoor bij uw zorgverzekeraar.

Waarom stuurt het ziekenhuis de rekening direct naar de zorgverzekeraar?

Jaarlijks betalen zorgverzekeraars miljoenen declaraties aan ziekenhuizen. Vanwege de beheers- en administratiekosten is het kostbaar om patiënten vooraf rekeningen toe te sturen. Ook controleren zorgverzekeraars of de declaratie voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en of u voor deze zorg verzekerd bent. Hiermee is het rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar het meest efficiënt.

In de ‘mijn omgeving’ op de website van uw zorgverzekeraar kunt u na de behandeling altijd controleren welke kosten zorgaanbieders bij de verzekeraar in rekening brengen. Ook ziet u welk bedrag de zorgverzekeraar heeft vergoed. Twijfelt u of de nota van de zorgaanbieder juist is, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Wanneer betaalt de zorgverzekeraar de rekening aan het ziekenhuis?

Zodra de nota bij de zorgverzekeraar binnen is, kan de zorgverzekeraar de rekening betalen. De zorgverzekeraar betaalt veel rekeningen rechtstreeks aan het ziekenhuis. De termijn van betaling is afhankelijk van de snelheid waarmee de zorgaanbieder de rekening indient bij uw zorgverzekering.

In het geval van een ziekenhuisbehandeling en eventuele controles achteraf kan een behandeling langer doorlopen. Hierdoor kan de rekening bijvoorbeeld pas na een jaar betaald worden.

Via de ‘mijn omgeving’ op de website van de zorgverzekeraar kunt u een overzicht bekijken van de door de zorgverzekeraar betaalde nota’s.

De maximale looptijd van een DBC is maximaal 120 dagen.

Waarom krijg ik van mijn zorgverzekeraar pas maanden na mijn ziekenhuisbezoek of behandeling de rekening?

Behandelingen kennen verschillende doorlooptijden. Sommige zijn korter en anderen zijn langer. Er zijn wettelijke looptijden voor het afrekenen van behandelingen (DBC’s). Een ziekenhuis mag rekeningen indienen zelfs tot één jaar nadat de behandeling is afgerond. Vervolgens hebben zorgverzekeraars nog 30 dagen de tijd om de factuur te beoordelen.

Per 1 januari 2015 is de maximale looptijd van een DBC verkort met maximaal 120 dagen (voorheen: 365 dagen). Als u een behandeling hebt gehad na 1 januari 2015, dan ontvangt u in veel gevallen eerder dan u gewend bent de zorgnota.

Ik ben naar een andere zorgverzekeraar gegaan omdat die mijn behandeling wel vergoedt en nu gaat de rekening naar mijn vorige zorgverzekeraar, hoe kan dit?

Uw behandeling in het ziekenhuis wordt gedeclareerd door middel van één of meerdere behandeltrajecten (DBC-zorgproducten) die elkaar opvolgen. De startdatum van ieder behandeltraject is leidend voor de vergoeding. Het ziekenhuis declareert ieder DBC-zorgproduct bij de zorgverzekeraar waar de patiënt op de startdatum van het DBC-zorgproduct is verzekerd. Als u dus tijdens een behandeltraject overstapt, dan declareert het ziekenhuis dit behandeltraject bij uw vorige zorgverzekeraar. Informeert u dus goed bij uw huidige en eventuele nieuwe zorgverzekeraar wat de gevolgen kunnen zijn voor de vergoeding van al in gang gezette behandelingen.