Vragen, klachten of conflicten

Als u niet tevreden bent over de zorg die u ontvangt of over een beslissing van uw zorgverzekeraar, neemt u dan eerst contact op met de betreffende organisatie: uw ziekenhuis of uw zorgverzekeraar. Als u er niet uitkomt kunt u een klacht indienen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Lees ook de ervaringen, klachten en reviews van zorgverzekeraars op ervaringensite.nl.

Waar kunt u terecht met vragen of klachten?

Hiernaast vindt u veel gestelde vragen over vragen, klachten en conflicten.

Waar kan ik terecht met een vraag over de zorgnota?

Neemt u contact op met uw zorgverzekeraar, die kan u toelichten wat er op de nota staat.

Ik ben het niet eens met wat er op mijn zorgnota staat, of met de hoogte van mijn vergoeding. Met wie kan ik contact opnemen?

U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Als het nodig is neemt de zorgverzekeraar contact voor u op met het ziekenhuis.

Ik ben het niet eens met mijn zorgverzekeraar over de vergoeding van een behandeling. Waar kan ik hierover een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over uw zorgverzekeraar, bespreek deze dan eerst met uw zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft een klachtenregeling. Informeer hiernaar.

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de zorgverzekeraar? Dan kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Dit is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Het doel van SKGZ is het helpen oplossen van problemen tussen u en uw zorgverzekeraar. De SKGZ kan voor u bemiddelen of een bindende uitspraak doen.

Ga naar de website van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

Ik heb onverzekerde zorg gehad en ontvang de nota van mijn zorgaanbieder. Ik heb een vraag of klacht over deze zorgnota, waar kan ik terecht?

Als u een vraag heeft over de zorgnota van uw zorgaanbieder, neem dan contact op met uw zorgaanbieder. Uw zorgaanbieder kan u informatie geven over de behandeling en het bedrag dat aan u gefactureerd is. Bent u na contact met uw zorgaanbieder het alsnog niet eens met wat er in uw zorgnota staat? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van uw zorgaanbieder. Als dit niet tot resultaat leidt, dan kunt u zich wenden tot het Juridisch Loket, website www.juridischloket.nl of telefoonnummer 0900-8020.

Ik heb een algemene vraag of opmerking over zorgdeclaraties of regels in de zorg. Bij wie kan ik hiervoor terecht?

U kunt hiervoor terecht bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa kan uw vraag of klacht niet individueel afhandelen maar gebruikt meldingen en signalen om toezicht te houden op zorgverleners en zorgverzekeraars.

Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit kunt u een melding indienen over een ziekenhuisrekening.

Ik ben het niet eens met het zorgstelsel. Wat kan ik doen?

Op rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over het zorgstelsel. Bijvoorbeeld over wat wettelijk geregeld is in de basisverzekering en op welke zorg u recht heeft. Ook vindt u daar een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden.

Heeft u daarna nog vragen? Neemt u dan contact op met het loket Informatie Rijksoverheid.

Ik heb een klacht over mijn behandeling of over mijn arts. Bij wie kan ik hiervoor terecht?

Als u een klacht heeft bespreek deze dan eerst met uw zorgverlener zelf. Misschien is er sprake van een misverstand. Een gesprek kan het probleem oplossen.

Is uw klacht na een gesprek met de zorgverlener niet opgelost? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon. De meeste zorgverleners en elke zorginstelling heeft een klachtenfunctionaris in dienst. Deze personen bemiddelen tussen u en de zorgverlener.

Vindt u dat uw klacht niet opgelost is, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie Zorginstellingen. Op de website van de Geschillencommissie Zorginstellingen kunt u lezen welke klachten de commissie behandelt en kunt u via een formulier uw klacht digitaal of schriftelijk indienen.

Advies bij klachtafhandeling

Heeft u vragen over het oplossen van uw klacht, of wilt u advies? Neem dan contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg. Het meldpunt is onderdeel van het ministerie van VWS en werk nauw samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dit meldpunt lost uw klacht niet op, maar helpt u wel verder. De medewerkers van het Landelijk Meldpunt Zorg informeren u over de mogelijkheden uw klacht op te lossen, beantwoorden uw vragen en helpen u met praktische tips.

Het meldpunt stuurt dagelijks klachten en vragen van burgers anoniem door naar de inspectie. De inspectie gebruikt de informatie om toezicht te houden op de zorg. Kijk voor meer informatie op de website www.landelijkmeldpuntzorg.nl of bel 088- 120 5020.

Ik wil melding doen over de kwaliteit van zorg van een specifieke instelling. Met wie kan ik contact opnemen?

Heeft u vragen over het oplossen van uw klacht, of wilt u advies? Neem dan contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg. Het meldpunt is onderdeel van het ministerie van VWS en werk nauw samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dit meldpunt lost uw klacht niet op, maar helpt u wel verder. De medewerkers van het Landelijk Meldpunt Zorg informeren u over de mogelijkheden uw klacht op te lossen, beantwoorden uw vragen en helpen u met praktische tips.

Het meldpunt stuurt dagelijks klachten en vragen van burgers anoniem door naar de inspectie. De inspectie gebruikt de informatie om toezicht te houden op de zorg. Kijk voor meer informatie op de website www.landelijkmeldpuntzorg.nl of bel 088- 120 5020